Instagram

 

BREAK MY ART

PURO Hotels join forces with Contemporary Lynx! (Polish version below)

 

Do you want to be well informed about current tendencies and phenomena in contemporary art? Does the abundance of names and outdated trends make your head spin? ContemporaryLynx and PURO Hotels decided to join forces in order to make lives of contemporary art enthusiasts easier. You are invited to PURO Kraków Kazimierz for the very first meeting of our brand new Break My Art series, which is to be held on 9 August. It will be a perfect opportunity to learn which artists are a must to follow and what is currently happening at selected art institutions. We will also talk to artists and art experts and you will be invited to join these discussions. Admission to the meeting is free of charge.

Debate:

“Commissioned paintings – manifestation of commercialization or a chance for artists to develop and establish their position?”

7 p.m.

During this panel discussion we will elaborate on current perception of commissioned artworks and discuss the difference between working for museums and creating pieces on request of private collectors. We will try to answer the question of whether cooperation with art institutions, both public and private, really leads to artists giving up on their ideals and aspirations. Is it possible to make a living exclusively by painting?

The following panelists will share their views on the topic:

Monika Kozioł – holds a degree in History of Art from Jagiellonian University in Krakow and is a graduate of Museology School at the same university. Curator and head of the Collection Department at MOCAK. Editor-in-chief of “MOCAK Forum”.

Katarzyna Wąs – art historian, curator, art advisor. For five years she has been managing Jankilevitsch Collection – the private collection of modern and contemporary pieces located in Geneva and Warsaw. Writer and organizer of workshops related to collecting works of art and the art market. She collaborates with private and corporate clients on projects related to visual arts.

Mateusz Szczypiński – holds a degree in Painting from the Academy of Fine Arts in Krakow and in History of Art from Jagiellonian University. He is represented by lokal_30 gallery in Warsaw. The basic method which he uses while creating art pieces is incorporating quotations, making references to well-known traditions, pictures and clichés recognized by the general public.

The meeting will be hosted by Dobromiła Błaszczyk – art historian, curator, co-founder of Contemporary Lynx and editor-in-chief of Contemporary Lynx Magazine.

After the panel discussion you will be invited to see the audiovisual performance entitled Mchy i Porosty (Mosses and Lichens).

Mchy i Porosty is a title of the project by Bartosz Zaskórski. He is an artist and a musician who creates experimental and melancholic music. He cooperated with Teatr Śląski (Theatre of Silesia), “M/I” musical quarterly, “Opcje” magazine and several record studios, including BDTA, Nasiono Records, Instant Classic and Recognition. Apart from being a musician he is a PhD student at the Academy of Fine Arts in Krakow.

Break My Art

What is a hotel?   According to PURO Hotels a hotel is a common space full of objects and stories. We know which places are worth visiting, where to go for a walk and where you can find the best coffee. We organize events and participate in the life of a local community. From the moment we were established we think highly of prominent designers and we collect works by young artists. Each of our hotels has its own, unique history. Every work of art has a meaning. We popularize art and design, thus telling our visitors what surrounds us in a less conventional manner.Chcesz być na bieżąco ze światem sztuki współczesnej? Gubisz się w nazwiskach i dezaktualizujących się trendach?  Z myślą o Tobie ContemporaryLynx i PURO Hotels łączą siły! Już 9 sierpnia w hotelu PURO Kraków Kazimierz pierwsze spotkanie z cyklu Break my art  Podpowiemy na kogo warto zwrócić teraz uwagę i co dzieje się w instytucjach sztuki. Nie zabraknie też dyskusji z artystami i ekspertami. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Debata:

„Malowanie obrazów na zamówienie – komercja czy szansa na rozwinięcie twórczości?”

Start godzina 19:00

W trakcie panelu dyskusyjnego porozmawiamy o tym jak obecnie postrzegane jest tworzenie prac na zamówienie i czym różni się praca dla kolekcji muzeów i dla prywatnych osób. Czy współpraca z instytucjami, zarówno tymi publicznymi jak i komercyjnymi powoduje porzucenie ideałów? Czy z malowania obrazów można się utrzymać?

W dyskusji wezmą udział:

Monika Kozioł – absolwentka historii sztuki oraz studium muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowniczka Działu Zbiorów MOCAK-u, kuratorka. Redaktor naczelna czasopisma „MOCAK Forum”.

Katarzyna Wąs – historyczka sztuki, kuratorka, art advisor. Od pięciu lat jest odpowiedzialna za prywatną kolekcję sztuki współczesnej i nowoczesnej Jankilevitsch Collection mieszczącej się w Genewie i Warszawie. Pisze teksty i prowadzi warsztaty dotyczące kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Współpracuje z klientami prywatnymi i korporacyjnymi przy projektach związanych ze sztukami wizualnymi.

Mateusz Szczypiński – Ukończył Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Reprezentowany przez galerię lokal_30 w Warszawie. Główną metodą twórczą Mateusza Szczypińskiego jest operowanie cytatem, odwoływanie się do powszechnie znanej tradycji, obrazów i klisz zakodowanych w masowej świadomości.

Spotkanie poprowadzi Dobromiła Błaszczyk – historyczka sztuki, kuratorka, współzałożycielka organizacji Contemporary Lynx i redaktor naczelna Contemporary Lynx Magazine.

Po zakończeniu panelu zapraszamy na dźwiękowo-wizualny performance Mchy i Porosty.

Mchy i Porosty – tytuł projektu Bartosza Zaskórskiego. Tworzy on muzykę eksperymentalną, melancholijną. Współpracował z Teatrem Śląskim, Kwartalnikiem Muzycznym „M/I”, „Opcjami” i wytwórniami BDTA, Nasiono Records, Instant Classic czy Recognition. Poza działalnością muzyczną jest doktorantem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Break my art.


Czym jest hotel? Według PURO Hotels to przestrzeń wspólna, pełna przedmiotów i historii. Wiemy, co zwiedzać, gdzie pójść na spacer, a gdzie po najlepszą kawę. Organizujemy wydarzenia i uczestniczymy w lokalnym życiu. Od początku naszego istnienia cenimy dobrych projektantów i kolekcjonujemy prace młodych artystów. Każdy nasz mebel ma swoją historię. Każde dzieło swoje znaczenie. Popularyzując design i sztukę opowiadamy o tym, co nas otacza.