Loading Events
Exhibitions

"Raj ziemski"

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego oraz Galeria Prześwit

Galeria Prześwit
June 21,2023 - July 23,2023
Rajmund Ziemski, courtesy by the Galeria Prześwit

June 21, 2023 July 23, 2023

Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego FRSK, koordynator projektu: Artur Kos

Konfrontacja form stylistycznych wybranych z twórczości klasycznego już Rajmunda Ziemskiego i prac: Poli Dwurnik, Jakuba Glińskiego, Diany Lelonek, Angeliki Markul oraz Karola Palczaka jest fundamentem wystawy „Raj ziemski”, której otwarcie zaplanowano 21 czerwca w Galerii Prześwit. Producentem i koordynatorem wystawy jest Artur Kos reprezentujący organizatora Fundację Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego FRSK. Wystawa będzie narracją  wizualną, poza sztywnym tematem i sprecyzowaną interpretacją. Tak pomyślana konfrontacja dzieł Rajmunda  Ziemskiego ze współczesnymi artystkami i artystami, unieważni powszechną w podobnych zestawieniach  kategorię czasu i pokolenia. Młodość, dojrzałość, dezynwoltura, powaga, doświadczenie, impuls, dorobek,  zerwanie z dziedzictwem pokoleniowym, doniosłość, lekkość – to indywidualne właściwości, które  wyeksponujemy jako równorzędne wartości. Pięć intymnie zaaranżowanych relacji złoży się w architektoniczną  całość, w znak. Dzieła zostaną potraktowane jak obiekty, osadzone w przestrzeni, dając wrażenie katedralnej  jedności – tworząc świeckie sacrum.

Po raz pierwszy, w ramach tej wystawy, spotkają się artystki i artyści, których wyrazisty głos w kwestiach  najbardziej aktualnych, sprzęgnie się z twórczością pozornie zamkniętą i dokonaną. Tworzący przez całą drugą  połowę XX i początek XXI wieku Rajmund Ziemski wyprzedzał swój czas. W pewnym sensie był wizjonerem, na  pewno prekursorem aktualnych dziś tematów z obszaru ekologii i zagrożeń cywilizacyjnych oraz świata ludzkich i  nieludzkich emocji. Świadomość obecności tych motywów w pracach Ziemskiego została dostrzeżona  mimochodem, zupełnie naturalnie, budząc wśród twórców wystawy spore zaskoczenie. Dokonując wyboru  artystek i artystów, biorących udział w wystawie, organizator wystawy – Artur Kos z FRSK oraz Ewa von Gottberg – inicjatorka pomysłu, nie mieli całkowitej pewności, jak bardzo adekwatnie wybrane przez nich artystki i artyści wpisują się w dialog z Ziemskim i kontynuują podejmowane przez niego tematy w swoich twórczych działaniach.  Intuicja i metafizyczne niemal przeczucie zostało rozwinięte w trafnej koncepcji kuratorskiej Karoliny Kliszewskiej  z Galerii Prześwit. 

Wydawałoby się, że oczywisty z pozoru tytuł wystawy „Raj ziemski”, bezpośrednio nawiązujący do imienia i  nazwiska artysty, którego twórczość przywołujemy, nie był początkowo zupełnie brany pod uwagę. Kuratorkę  wystawy interesowało wzmocnienie skojarzeń o charakterze związków formalnych, nawiązywanych pomiędzy  pracami i odsyłających do ich materii, struktury, kompozycji, barw, całości jako znaku. Mit kulturowy, który  narzucałby też określone ramy interpretacyjne, mógłby razić dosłownością. To założenie zostało przyjęte już w  trakcie pracy nad wystawą, szczególnie przy wyborze konkretnych prac. Tymczasem „Raj ziemski” staje się „de-” i „re-” konstrukcją mitu idealnego świata, przejawiającego się już tylko poprzez twórcze badanie kształtów, barw  i form, oddające indywidualne doświadczenie, emocje i stan umysłu obecnych w swoich pracach artystek i  artystów. Ich pragnienie transcendencji może zostać spełnione na poziomie spotkania nie tylko poprzez bliskość  form, ale właśnie próbę przekroczenia ograniczeń materialnego świata i dotarcie na wyższy poziom harmonii i  równowagi w sztuce. W tym sensie „Raj ziemski” jest perspektywą otwartą – zarówno dla zaangażowanych artystów, ich dzieł, jak i odbiorców wystawy. 

Co ciekawe, po raz pierwszy też, podczas wystawy „Raj ziemski” spotkają się galerie, reprezentujące pięcioro artystów: Fundacja Galerii Foksal – Karol  Palczak, Gunia Nowik Gallery – Jakub Gliński, Krupa Gallery – Pola Dwurnik, Leto – Angelika Markul, Galeria  Lokal_30 – Diana Lelonek. Dzięki ich życzliwości i zaangażowanej współpracy z Arturem Kosem z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego FRSK  możliwe było stworzenie  fundamentu pod ten niezwykły dialog prac wybranych artystek i artystów. 

ul. Freta 39
Warszawa, 00-227
+ Google Map
View Venue Website