Fundacja Contemporary Lynx wspiera szeroko rozumianą działalność artystyczno-edukacyjną, szczególnie w zakresie promowania i popularyzacji polskiej sztuki na świecie. Została założona w 2018 roku przez Dobromiłę Błaszczyk i Sylwię Krasoń-Kozdraś w Warszawie. W ramach działalności fundacji organizowane są różnorodne projekty artystyczne: publikacje tekstów o sztuce współczesnej, warsztaty i wydarzenia artystyczne.

Statut Fundacji

Cele:

Celem Fundacji jest działalność kulturowo-oświatowa szczególnie w zakresie promowania i popularyzacji polskiej sztuki na świecie, w tym:

REGON: 369566589

NIP: 1182167426

KRS: 0000720525

Return to the homepage