DSC00734

Model 3D karykatury Józefa Piłsudskiego i Kasztanki (ok. 1932) wykonany przez Ryszarda Zimka.

This might interest you