Maria Pińińska-BereśFundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia