Grzegorz Klaman_Patrza╠Ęcy_1986

Grzegorz Klaman Patrzący / The Looker 1986 drewno, polichromia, stal / wood, polychrome, steel, 85 × 182 × 120 cm Kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko / Collection of the Polish Sculpture Center, Orońsko

This might interest you