For Artists

13th Edition of NEW IMAGE / NEW LOOK Competition

2024

[polska wersja językowa poniżej]
UAP Faculty of Painting and Drawing invites to take part in the 13th Edition of the New Image / New Look Competition.

The competition is addressed to students and graduates of Painting at state universities throughout Poland.

The works of those qualified for the final will be presented at a collective exhibition, which will open on May, 10 at the Słodownia +1 Gallery in Stary Browar. The main prize is PLN 10,000.

🔸 Application deadline: April 10, 2024.

The competition rules are available on the website: nowyobraz.uap.edu.pl/regulamin/

Organizer: Department of Painting and Drawing of the Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan

Poster author: José Manuel Jiménez Muñoz

AWARDS

 • Grand Prix – 10 000 PLN
 • mBank Award – Purchase of a painting for the ” m jak malarstwo / m as painting” collection in the amount of PLN 15,000
 • Award by Director of MOS Gorzów Wielkopolski – individual exhibition
 • aTAK Gallery award – PLN 5,000
 • Royal Talens prize – voucher for materials in the amount of PLN 2,000
 • Prizes in the form of art materials from Renesans for all finalists
 • Distinction by Contemporary Lynx
 • Distinction by Notes na 6 tygodni

CALENDAR

 • February, 14 – announcement of the competition
 • April, 10 – deadline for submitting applications
 • April, 18 – announcement of competition finalists
 • April, 30 – deadline for submitting works for the competition exhibition
 • May, 10 – opening of the competition exhibition, announcement of competition results
 • May, 26 – end of exhibition

Wydział Malarstwa i Rysunku UAP zaprasza do udziału w 13. Edycji Konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie.

Konkurs skierowany jest do studentów i studentek oraz osób, które ukończyły kierunek Malarstwo na państwowych uczelniach w całej Polsce. 

Prace osób zakwalifikowanych do finału zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej, której otwarcie nastąpi 10 maja w Galerii Słodownia +1 w Starym Browarze. Nagroda główna to 10 000 zł.

Termin przesyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2024

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: nowyobraz.uap.edu.pl/regulamin/

NAGRODY

 • Grand Prix – 10 000 PLN
 • Nagroda mBanku – Zakup obrazu do kolekcji „m jak malarstwo” w wysokości 15 000 PLN
 • Nagroda Dyrektora MOS Gorzów Wielkopolski – wystawa indywidualna
 • Nagroda galerii aTAK – 5 000 PLN
 • Nagroda firmy Royal Talens – bon na materiały w wysokości 2 000 PLN
 • Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 10.000 PLN w formie materiałów plastycznych firmy Renesans dla wszystkich finalistów
 • Wyróżnienie Contemporary Lynx
 • Wyróżnienie Notesu na 6 tygodni
 • Nagroda Molski Gallery & Collection – 3 000 PLN

KALENDARIUM

 • 14 lutego – ogłoszenie konkursu
 • 10 kwietnia – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń
 • 18 kwietnia  – ogłoszenie finalistów konkursu
 • 30 kwietnia – termin przesyłania prac na wystawę konkursową
 • 10 maja – otwarcie wystawy konkursowej, ogłoszenie wyników konkursu
 • 26 maja – koniec wystawy