For Artists

Wystaw się w CSW (PL)

2024 (PL)

Apply now
Apply now

Konkurs fotograficzny Wystaw się w CSW – organizowany co roku przez Dział Edukacji – na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń odbywających się w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.

Niezmienny pozostaje charakter wydarzenia, które ma na celu stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej twórczości szerszej publiczności – w ramach pokonkursowej wystawy odbywającej się w przestrzeni CSW, na której prace laureatów co roku oglądają tysiące zwiedzających. To także inicjatywa, która ma dać uczestnikom możliwość dzielenia się swoją pasją i zachęcić ich do dalszego rozwijania artystycznych zainteresowań.

Od kilku lat, jako specjalne wyróżnienie, przewidujemy także przyznanie Nagrody Dyrektora CSW, czyli propozycji zorganizowania indywidualnej wystawy twórcy. Do tej pory swoje indywidualne ekspozycje zaprezentowali u nas: Agnieszka Fiejka, Remigiusz Koniecko, Katarzyna Ewa Legendź, Baltazar Fajto, Iwona Germanek, Monika Cichoszewska i Krzysztof Marchlak. Wystawie pokonkursowej XII edycji towarzyszyć będzie pokaz fotografii zeszłorocznej laureatki – Doroty Raczyńskiej.

Harmonogram:
08.01.2024–31.01.2024 – I etap Konkursu – nabór zgłoszeń w formie cyfrowej
12.02.2024–10.03.2024 – II etap Konkursu – nabór zgłoszeń zakwalifikowanych po I etapie Konkursu
25.03.2024 r. – III etap Konkursu – ogłoszenie Laureatów Konkursu
05.04.2024 r., godz. 18.00 – wernisaż wystawy Wystaw się w CSW
05.04.2024–28.04.2024 – czas trwania wystawy Wystaw się w CSW
06.05.2024–20.05.2024 – odbiór fotografii – osobisty lub zwrot za pośrednictwem firmy kurierskiej

Więcej