Płock, praca Galeria nieznanych artystów Grzegorza Rogali, fot. Grzegorz Piaskowski

Płock, work by the Gallery of Unknown Artists by Grzegorz Rogala, photo: Grzegorz Piaskowski

This might interest you