Targi Galeria Sztuki Na Prostej

Na Prostej Art Gallery, Warsaw Art Fair, by courtesy of the Warsaw Art Fair.

This might interest you