Oko Wodnika_ Siarka z pęcherzykiem powietrza_Autorka Małgorzata Lisowska

Małgorzata Lisowska, The eye of Aquarius 30 x 40 cm, Sulfur with air bubble, courtesy of the artist.

This might interest you